Character is lagging while falling?

using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

public class PlayerController : MonoBehaviour
{

public bool isGrounded = false; 
public float speed;
public float accelerate = 2; 
public float startSpeed = 2; 
public float jumpForce = 5; 
public Rigidbody2D playerRb;
public float time;
  
  void Start()
  {
    speed= startSpeed; 
    playerRb = GetComponent<Rigidbody2D>();
  
  }

//Her får jeg spiller til at hoppe
 void Jump(){

 if (Input.GetButtonDown("Jump") && isGrounded == true ){
  gameObject.GetComponent<Rigidbody2D>().AddForce(new Vector2(0,1*jumpForce),ForceMode2D.Impulse);
 }
}
  
//Her sætter jeg en fart og får spiller til at bevæge sig
 
  
//Her kigger jeg efter hop og giber tid en ny værdi
  void Update()
 
  {
    speed += time * (accelerate/20);
    //DEN LINJE DER ER FEJL I: 
    transform.position += Vector3.right * speed * Time.deltaTime;
    // transform.Translate(Vector2 * speed * Time.deltaTime);
    Jump();
   time += Time.deltaTime;
  }

}

The problem is most likely in the way your camera follows the character and not in the character itself. As i see your character is using the physics to jump and fall so you should check your camera follow script.