Pętla/Sceny

PL:Mam problem z pętlą po załadowaniu sceny “0” i następna ma załadować się scena “1” ale jest ciągła pętla sceny “0” Scena “1” nie chce się załadować
EN:I have a problem with the loop after loading the scene “0”, and the next one is loading the scene “1”, but there is a continuous loop “0” Scene “1” does not want to load

public void BtnGraj() {
  if (ifNick.text.Length >= 4) {
    TestScript.inicjalizowano = true;

using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
using UnityEngine.SceneManagement;

public class TestScript : MonoBehaviour {

public static bool inicjalizowano = false;

void Start () {
  if (inicjalizowano == false) {
    SceneManager.LoadScene(0);
  } 
}

To dlatego, że na start zawsze “inicjalizowano” jest na fałsz, a gdy jest na fałsz to zmienia się scena na 0.
A poza tym na forum nie powinno się pisać w innym języku niż angielski :confused: W sumie pętlą tu jest TestScript.

This is because at the beginning always “initialized” is false, and when this is false the scene changes to 0.
And besides, the forum should not be written in other language than English : / Im lazy so im using google translate.