Unity 2d select 2 object on another 2 scenes

Hi, my name is Taha.

I wanna select 2 object in a script but this 2 object is on another 2 scenes.

I add a DontDestroyOnLoad();

If scene is 0 happend anything,
If scene is 1 happend anything.

How can i do that or can i do that?

my code:

using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

public class game : MonoBehaviour
{
  public GameObject object1;//object on first scene
  public GameObject object2;//object on second scene

  public float scene;

  private Rigidbody2D rb1, rb2;
  void start()
  {
    rb1 = object1.GetComponent<Rigidbody2D>();
    rb2 = object2.GetComponent<Rigidbody2D>();

    DontDestroyOnLoad(gameObject);
  }
  void update()//this is a example
  {
    if (scene == 0)
    {
      //bla
    }
    if (scene == 1)
    {
      //bla
    }
  }
}

Kanka türkçe olarak tekrar açıkla bakayım bi

Scriptable Object kullanabilirsin. Onlar sahnelerin dışında olduğu için istediğin zaman değiştirirsin.